Hvad mener lægerne?

Det spørgsmål interesserer vi os for i JOHO, fordi sundhed fylder meget i samfundet, men den enkelte læge udtrykker ikke ligeså ofte sine holdninger offentligt. I JOHO har vi adspurgt 60 læger om deres meninger til 22 spørgsmål omkring de fire emner:

  • Tværdisciplinaritet og efteruddannelse

  • Fra faglig anbefaling til forandring

  • Digital sundhed

  • Privat-offentlig samarbejde

Fremgangsmåden i denne
undersøgelse har været med

henblik på at skaffe besvarelser

på tværs af specialer, anciennitet, køn og alder. Lægerne er ligeledes blevet bedt om at angive, hvorvidt de er forskningsaktive. 

Vores målgruppe har været læger, der vil ytre deres holdninger til aktuelle sundhedsemner. Formålet med denne undersøgelse er, at demokratisere og nuancere debatten med sundhedsfaglige meninger ved at give læger en stemme igennem JOHO. Besvarelserne er indhentet igennem efteråret 2020 og har primært været fysiske spørgeskemaer. Vi har valgt at vise præcist, hvilke spørgsmål vi har stillet, samt hvordan vi har stillet dem for at fremme transparensen. Vi håber du vil læse med i de kronikker vi har i sinde at skrive. 

Abstract Gold Stripe

Fordelingen af stillinger

47% Reservelæger

13% Afdelingslæger

20% Overlæger

20% Anden lægetitel

28% Ph.D.-studerende

5% Lektorer

7% Professorer

17% Anden forskertitel